Uwaga!!! Od września Arytmetyka Mentalna w trzech językach do wyboru: polski, angielski, rosyjski 
Zapraszamy na bezpłatną lekcje próbną!
CZYM JEST ARYTMETYKA MENTALNA?

Arytmetyka mentalna – to program rozwoju zdolności umysłowych i twórczego potencjału za pomocą obliczeń arytmetycznych na liczydle (Soroban):

 • metoda została opracowana 2000 lat temu
 • rozwija obie półkule mózgowe
 • metoda jest przeznaczona dla dzieci od 4 do 16 lat
 • metoda działa skutecznie już w 52 krajach na całym świecie (Stany Zjednoczone, Japonia, Chiny, Kanada, Wielka Brytania itd.)
DLACZEGO TYLKO 5% LUDZI OSIĄGA SUKCES?

Sukces człowieka zależy od równomiernego rozwoju prawej i lewej półkuli mózgowej. U 95% ludzi lepiej pracuje lewa półkula, ponieważ na jej doskonalenie jest nakierowany nowoczesny system edukacji. Jedynie 5% ludzi korzysta jednocześnie z obu półkul mózgu. Arytmetyka mentalna pomaga używać równomiernie obu półkul mózgowych i maksymalnie rozwijać intelektualny i twórczy potencjał dziecka.

W REZULTACIE DZIECKO NABYWA UMIEJĘTNOŚĆ JEDNOCZESNEGO KORZYSTANIA Z OBU PÓŁKUL MÓZGOWYCH.

 

JAKIE PROBLEMY NAPOTYKA TWOJE DZIECKO NA SWOJEJ DRODZE?

– Niewystarczające postępy w nauce, trudności w czytaniu i pisaniu
– Słaba pamięć
– Brak wiary we własne możliwości
– Brak energii i zapału do poznawania nowego
– Słabe myślenie logiczne i twórcze
– Nieumiejętność skupienia się na szczegółach

7 POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO ZAJĄĆ SIĘ
ARYTMETYKĄ MENTALNĄ

 • Zwiększa postępy w nauce przedmiotów szkolnych
 • Wszechstronnie rozwija dziecko (od matematyki do muzyki)
 • Pozwala na szybkie przyswajanie języków obcych
 • Dodaje pewności siebie
 • Pobudza inicjatywę i samodzielność
 • Ułatwia dostanie się do prestiżowej uczelni oraz pozyskanie satysfakcjonującej pracy
 • Jest jednym z podstawowych elementów dla samorealizacji w życiu

 

NAUKA ARYTMETYKI MENTALNEJ AMAkids
W CENTRUM „Twórcza Zagroda” TO:

Najlepsza inwestycja w przyszłość twojego dziecka
Postępy w nauce już po 3 miesiącach zajęć
Indywidualne podejście do każdego dziecka
Małe grupy – do 10 osób
Trzy grupy wiekowe:4-6 lat, 7-11 lat i 12-16 lat.
Zajęcia w klasie raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne
Dostępność wszystkich materiałów szkoleniowych
Dostęp do wyjątkowego programu online pozwalającego ćwiczyć w domu
Certyfikowani trenerzy
KURS TRWA 2–3 LATA
POSTĘPY SĄ ZAUWAŻALNE JUŻ PO MIESIĄCU!