Zajęcia versus wirus

❗️Według rozporządzenia Ministerstwa Edukacji wszystkie zajęcia w Centrum Edukacyjnym Twórcza Zagroda , Gminnych Ośrodkach kultury i szkołach zostają zawieszone od dnia 13.03.2020 do 25.03.2020 r.❗️