Wędrowiec to klub, który powstał, aby wyzwolić w młodych chłopcach chęć poznawania przyrody, obcowania z nią i zdobywania praktycznych umiejętności. To wyjątkowa alternatywa dla smartfonów i komputerów! Przez kilka godzin w terenie, nie używamy cyfrowych urządzeń, skupiamy się na przyrodzie, na tradycyjnej, papierowej wersji mapy, budujemy szałasy, pokonujemy kilometry wędrując w dziczy.

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu (w soboty) najbliższe 16 września. Wędrowców prowadzi, doświadczony geograf, pilot wycieczek, nauczyciel, autor publikacji Przeznaczenie, ojciec 7 dzieci w tym 5 synów.

Ilość miejsc ograniczona.